[post]137期【捞家罗】新全网最好经典数据围..金牌一 头......5码大中...特围连准
注意:请大家晚上20:30分以后再次来确认是否变动
130【捞家罗】经典26码数据围主前【大围】--31.32.33.34.35.38.39.41.42.43.44.45.47.11.12.14.15.17.18.19.20.21.22.23.25.05.04开17准
131【捞家罗】经典26码数据围主前【大围】--10.11.13.14.17.18.30.32.33.34.35.37.38.39.01.04.08.20.22.25.27.28.29.41.44.47.开04准
132【捞家罗】经典26码数据围主前【大围】--04.05.07.10.11.14.15.16.17.19.20.21.24.25.28.29.40.41.43.45.48.30.33.35.36.37.开37准
133【捞家罗】经典26码数据围主前【大围】--40.41.42.43.44.46.48.10.12.13.14.16.17.01.04.05.07.08.09.30.31.32.34.23.25.27.开00准
134【捞家罗】经典26码数据围主前【大围】--04.05.06.07.09.21.24.25.28.31.32.33.35.36.37.39.10.12.14.15.19.40.41.44.45.49.开07准
135【捞家罗】经典26码数据围主前【大围】--12.13.15.16.19.22.24.25.26.01.04.05.07.09.41.43.44.45.46.49.31.32.33.34.35.37.开46准
136【捞家罗】经典26码数据围主前【大围】--31.32.36.37.40.44.45.21.22.25.26.28.29.10.13.14.16.17.19.01.04.05.06.07.08.09.开44准
137【捞家罗】经典26码数据围主前【大围】--30.31.32.34.37.20.21.22.23.24.25.28.41.44.45.46.47.48.49.10.11.12.14.18.08.09.开00准


[/ post]